Leikritunarsjóður Leikfélags Reykjavíkur auglýsir eftir umsóknum um starf leikskálds Borgarleikhússins árið 2010. Stjórn sjóðsins velur skáld sem hún býður eins árs samning við Borgarleikhúsið. Laun, sem taka mið af starfslaunum listamanna, eru greidd mánaðarlega. Skáld skal þegar hafa sýnt árangur við skáldskap en reynsla af leikritun er ekki skilyrði. Skáldið fær aðstöðu í leikhúsinu, vinnur þar á samningstímanum og verður hluti af starfsliði Borgarleikhússins og mun njóta aðstoðar, leiðsagnar og stuðnings leikhússtjóra og leiklistarráðunauta. Stefnt er að því að velja skáld sem er líklegt til að njóta góðs af aðstöðu sinni hjá leikhúsinu.

Unnið skal að ritun leikverks á tímabilinu með uppsetningu í huga, auk þess sem skáldið kynnir sér leikhúsformið. Stefnt er að því að leikverk, eitt eða fleiri, sem unnin eru á samningstíma, verði sviðsett í Borgarleikhúsinu. Þetta er þó ekki skilyrði.

Umsókn skal innihalda:
– Nafn, heimilisfang, netfang, símanúmer.
– Ferilskrá.
– Sýnishorn af leikrænum texta (1-4 bls).
– Heimilt er að láta annað fylgja með sem umsækjandi telur að eigi erindi með umsókninni, s.s. hugmynd að leikverki sem skáldið hefur hug á að vinna á samningstímanum.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öll gögn endursend umsækjendum að loknu vali. Umsóknir skulu stílaðar á Borgarleikhúsið / Leikritunarsjóður Leikfélags Reykjavíkur, Listabraut 3, 103 Reykjavík fyrir 20. nóvember 2008.

Leikritunarsjóður LR: Fyrsta leikskáld leikritunarsjóðsins var ráðið í upphafi þessa árs, það var Auður Jónsdóttir sem varð fyrir valinu. Meðal markmiða sjóðsins er að efla nýsköpun og fjölbreytni í íslenskri leikritun, auka vægi leikritunar í samfélaginu og stuðla að því að hún njóti virðingar í samfélagi lista. Markmiðið er að kynna hæfileikarík skáld eiginleikum og töframætti leikhússins og hvetja þau til að skrifa fyrir leiksviðið.

{mos_fb_discuss:3}