Stjórn

  Stjórn Bandalags íslenskra leikfélaga

Tilvitnun í lög Bandalagsins:
„Stjórn Bandalagsins fer með æðsta vald Bandalagsins milli aðalfunda, hana skipi 5 menn, formaður, varaformaður, ritari og tveir meðstjórnendur. Þeir skulu kosnir á aðalfundi til tveggja ára í senn, þannig að annað árið er kosinn formaður og einn stjórnarmanna, en næsta ár þrír stjórnarmenn. Formaður er kosinn sérstaklega, en að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum. Á sama hátt skal kjósa ýmist tvo eða þrjá í fimm manna varastjórn. Varastjórnarmenn eru boðaðir á alla stjórnarfundi og hafa málfrelsi og tillögurétt, en ekki atkvæðisrétt nema þegar þeir taka sæti í aðalstjórn vegna forfalla aðalmanna. Kosningar skulu bundnar við uppástungur. Formaður boðar til stjórnarfunda. Halda skal minnst fjóra stjórnarfundi á ári og skulu fundargerðir sendar út til félaganna. Fundur er lögmætur ef minnst þrír aðalmenn mæta.“

Stjórnarliðar skipta með sér að vera tengiliðir aðildarfélaganna, eiga sín fósturfélög eins og það er kallað. Félögin eru hvött til að hafa samband við sína tengiliði í stjórn til að leita ráða, bjóða þeim á sýningar og jafnvel á aðalfundi.

 

Formaður

Guðfinna Gunnarsdóttir formaður

Guðfinna Gunnarsdóttir formaður

Guðfinna Gunnarsdóttir, Leikfélagi Selfoss, sími 8921805, netfang krullupinni@gmail.com

Guðfinna er fædd 22. október 1972 á Selfossi og hefur alið allan sinn aldur með og í Leikfélagi Selfoss.

Fósturfélög Guðfinnu:
Borgarbörn, barna- og unglingaleikhús
Freyvangsleikhúsið
Halaleikhópurinn
Hugleikur
Leikdeild Umf. Gnúpverja

 

Ólöf

Ólöf Þórðardóttir

Varaformaður

Ólöf Þórðardóttir, Leikfélagi Mosfellssveitar, sími 6934922, netfang  lmolofthordar@gmail.com

Fósturfélög Ólafar:
Leikfélag A-Eyfellinga
Leikfélag Keflavíkur
Leikfélag Dalvíkur
Leikfélag Fjallabyggðar
Leikfélag Flateyrar

 

Þráinn Sigvaldason

Þráinn Sigvaldason

Ritari

Þráinn Sigvaldason, Leikfélagi Fljótsdalshéraðs, sími 8673272, netfang thrainnslainn@simnet.is

Fósturfélög Þráinns:
Leikfélag Hafnarfjarðar
Leikfélag Hofsóss
Leikfélag Hornafjarðar
Leikfélag Hólmavíkur
Leikfélag Húsavíkur

 

Gísli Björn Heimisson

Gísli Björn Heimisson

Meðstjórnandi

Gísli Björn Heimisson, Leikfélagi Hafnarfjarðar, sími 824 9918, netfang gisli@dk.is

Fósturfélög Gísla:
Leikfélag Hörgdæla
Leikfélag Rangæinga
Leikfélag Sauðárkróks
Leikfélag Selfoss
Leikfélag Seyðisfjarðar

 

 

Anna María Hjálmarsdóttir

Meðstjórnandi

Anna María Hjálmarsdóttir, Freyvangsleikhúsinu, s. 8997689, netfang  erkitypa@gmail.com

Fósturfélög Önnu Maríu:
Leikfélag Fljótsdalshéraðs
Leikfélag Blönduóss
Leikfélag Kópavogs
Leikfélag Mosfellssveitar
Leikfélag Norðfjarðar

 

 

Varastjórn:

 

Magnþóra Kristjánsdóttir

Magnþóra Kristjánsdóttir, Leikfélagi Ölfuss, sími 661 0501, netfang magnthora@olfus.is

Fósturfélög Magnþóru:
Umf. Dagrenning,  leikdeild
Umf. Efling leikdeild
Umf. Íslendingur, leikdeild
Umf. Reykdæla

 

 

 

 

Sigríður Hafsteinsdóttir, Leikfélagi Selfoss, sími 896 9446, netfang siggahafsteins@hotmail.com

Sigríður Hafsteinsdóttir

Fósturfélög Sigríðar:
Leikhópurinn Vera
Leikfélagið Óríon
Leikfélagið Borg
Umf. Skallagrímur, leikdeild

 

 

 

 

 

 

Jónheiður Ísleifsdóttir

 

Jónheiður Ísleifsdóttir, Leikfélagi Selfoss, sími 660 6381, netfang jonheidur@gmail.com

Fósturfélög Jónheiðar:
Leikfélag Sólheima
Leikfélag Vestmannaeyja
Leikfélagið Baldur
Leikfélagið Grímnir
Leikfélag Hveragerðis

 

 

 

Hanna Margrét Kristleifsdóttir

Hanna Margrét Kristleifsdóttir, Halaleikhópnum, sími, netfang hannagull@simnet.is

Fósturfélög Hönnu:
Leikfélag Ölfuss
Skagaleikflokkurinn
Leikfélagið Skrugga
Leikfélagið Sýnir
Leikdeild Umf. Stafholtstungna

 

 

Ágúst Þormar Jónsson, Leikfélagi Hólmavíkur, sími , netfang 

Fósturfélög Ágústs:
Litli leikklúbburinn
Stúdentaleikhúsið
Umf. Biskupstungna, leikdeild
Leikhópurinn Lopi
Leikflokkurinn Húnaþings vestra

 

 


Formenn Bandalagsins frá upphafi:

 • 1950-1958 Ævar Kvaran, Reykjavík
 • 1958-1961 Sigurður Kristinsson, Hafnarfirði
 • 1961-1962 Páll Þór Kristinsson, Húsavík
 • 1962-1964 Valgeir Óli Gíslason, Hafnarfirði
 • 1964-1968 Jóhann Ögmundsson, Akureyri
 • 1968-1970 Birgir Stefánsson, Neskaupsstað
 • 1970-1972 Guðni Ásmundsson, Ísafirði
 • 1972-1974 Helgi Seljan, Reyðarfirði
 • 1974-1980 Jónína Kristjánsdóttir, Keflavík
 • 1980-1987 Einar Njálsson, Húsavík
 • 1987-1993 Guðbjörg Árnadóttir, Akranesi
 • 1993-1995 Kristján Hjartarson, Dalvík
 • 1995-2005 Einar Rafn Haraldsson, Egilsstöðum
 • 2005-2007 Guðrún Halla Jónsdóttir, Akureyri
 • 2007-2015 Þorgeir Tryggvason, Reykjavík
 • 2015- Guðfinna Gunnarsdóttir, Selfossi

SaveSave