Stjórn

  Stjórn Bandalags íslenskra leikfélaga

Tilvitnun í lög Bandalagsins:
„Stjórn Bandalagsins fer með æðsta vald Bandalagsins milli aðalfunda, hana skipi 5 menn, formaður, varaformaður, ritari og tveir meðstjórnendur. Þeir skulu kosnir á aðalfundi til tveggja ára í senn, þannig að annað árið er kosinn formaður og einn stjórnarmanna, en næsta ár þrír stjórnarmenn. Formaður er kosinn sérstaklega, en að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum. Á sama hátt skal kjósa ýmist tvo eða þrjá í fimm manna varastjórn. Varastjórnarmenn eru boðaðir á alla stjórnarfundi og hafa málfrelsi og tillögurétt, en ekki atkvæðisrétt nema þegar þeir taka sæti í aðalstjórn vegna forfalla aðalmanna. Kosningar skulu bundnar við uppástungur. Formaður boðar til stjórnarfunda. Halda skal minnst fjóra stjórnarfundi á ári og skulu fundargerðir sendar út til félaganna. Fundur er lögmætur ef minnst þrír aðalmenn mæta.“

Stjórnarliðar skipta með sér að vera tengiliðir aðildarfélaganna, eiga sín fósturfélög eins og það er kallað. Félögin eru hvött til að hafa samband við sína tengiliði í stjórn til að leita ráða, bjóða þeim á sýningar og jafnvel á aðalfundi.

 

Formaður

Guðfinna Gunnarsdóttir formaður

Guðfinna Gunnarsdóttir formaður

Guðfinna Gunnarsdóttir, Leikfélagi Selfoss, sími 8921805, netfang krullupinni@gmail.com

Guðfinna er fædd 22. október 1972 á Selfossi og hefur alið allan sinn aldur með og í Leikfélagi Selfoss.

Fósturfélög Guðfinnu:
Borgarbörn, barna- og unglingaleikhús
Freyvangsleikhúsið
Halaleikhópurinn
Hugleikur
Leikdeild Umf. Gnúpverja
Leiknefnd Umf. Grettis

 

Ólöf

Ólöf Þórðardóttir

Varaformaður

Ólöf Þórðardóttir, Leikfélagi Mosfellssveitar, sími 6934922, netfang  lmolofthordar@gmail.com

Fósturfélög Ólafar:
Leikfélag A-Eyfellinga
Leikfélag Blönduóss
Leikfélag Bolungarvíkur
Leikfélag Dalvíkur
Leikfélag Fjallabyggðar
Leikfélag Flateyrar

 

Þráinn Sigvaldason

Þráinn Sigvaldason

Ritari

Þráinn Sigvaldason, Leikfélagi Fljótsdalshéraðs, sími 8673272, netfang thrainnslainn@simnet.is

Fósturfélög Þráinns:
Leikfélag Hafnarfjarðar
Leikfélag Hofsóss
Leikfélag Hornafjarðar
Leikfélag Hólmavíkur
Leikfélag Húsavíkur
Leikfélag Hveragerðis

 

Bernharð Arnarson

Bernharð Arnarson

Meðstjórnandi

Bernharð Arnarson, Leikfélagi Hörgdæla, sími 6590578, netfang audbrekka.1@simnet.is

Fósturfélög Bernharðs:
Leikfélag Fljótsdalshéraðs
Leikfélag Keflavíkur
Leikfélag Kópavogs
Leikfélag Mosfellssveitar
Leikfélag Norðfjarðar
Leikfélagið  Hallvarður súgandi

 

Gísli Björn Heimisson

Gísli Björn Heimisson

Meðstjórnandi

Gísli Björn Heimisson, Leikfélagi Hafnarfjarðar, sími 824 9918, netfang gisli@dk.is

Fósturfélög Gísla:
Leikfélag Hörgdæla
Leikfélag Rangæinga
Leikfélag Reyðarfjarðar
Leikfélag Sauðárkróks
Leikfélag Selfoss
Leikfélag Seyðisfjarðar

 

Varastjórn:

Þrúður Sigurðardóttir

Þrúður Sigurðardóttir

Þrúður Sigurðar, Leikfélagi Ölfuss, sími 6646454, netfang kaffikella@gmail.com

Fósturfélög Þrúðar:
Leikfélag Sólheima
Leikfélag Vestmannaeyja
Leikfélagið  Peðið
Leikfélagi  Baldur
Leikfélagi  Grímnir

 

 

 

Þórvör Embla Guðmundsdóttir

Þórvör Embla Guðmundsdóttir

Embla Guðmundsdóttir, Umf. Reykdæla, sími 6911182, netfang emblagudmunds@gmail.com

Fósturfélög Emblu:
Leikfélag Ölfuss
Leikfélagið  Skagaleikflokkurinn
Leikfélagið  Skrugga
Leikfélagið  Sýnir
Leikflokkurinn Hvammstanga

 

 

Salbjörg Engilbertsdóttir

Salbjörg Engilbertsdóttir

Salbjörg Engilbertsdóttir, Leikfélagi Hólmavíkur, sími 865 38 38, netfang salbjorg@holmavik.is

Fósturfélög Salbjargar:
Litli leikklúbburinn
Snúður og Snælda
Stúdentaleikhúsið
Umf. Biskupstungna, leikdeild
Leikhópurinn Lopi

 

 

Ágúst Torfi Magnússon Varastjórn

Ágúst Torfi Magnússon
Varastjórn

Ágúst T. Magnússon, Leikfélagi Seyðisfjarðar, sími 690 7026, netfang agustmagg80@gmail.com

Fósturfélög Ágústs:
Umf. Dagrenning,  leikdeild
Umf. Efling leikdeild
Umf. Íslendingur, leikdeild
Umf. Reykdæla
Umf. Skallagrímur, leikdeild

 

 

Sigríður Hafsteinsdóttir, Leikfélagi Selfoss, sími 896 9446, netfang siggahafsteins@hotmail.comSiggaHafsteins

Fósturfélög Sigríðar:
Leikhópurinn Vera
Leikfélagið Óríon
Leikklúbburinn Krafla
Leikfélagið Borg

 


Formenn Bandalagsins frá upphafi:

 • 1950-1958 Ævar Kvaran, Reykjavík
 • 1958-1961 Sigurður Kristinsson, Hafnarfirði
 • 1961-1962 Páll Þór Kristinsson, Húsavík
 • 1962-1964 Valgeir Óli Gíslason, Hafnarfirði
 • 1964-1968 Jóhann Ögmundsson, Akureyri
 • 1968-1970 Birgir Stefánsson, Neskaupsstað
 • 1970-1972 Guðni Ásmundsson, Ísafirði
 • 1972-1974 Helgi Seljan, Reyðarfirði
 • 1974-1980 Jónína Kristjánsdóttir, Keflavík
 • 1980-1987 Einar Njálsson, Húsavík
 • 1987-1993 Guðbjörg Árnadóttir, Akranesi
 • 1993-1995 Kristján Hjartarson, Dalvík
 • 1995-2005 Einar Rafn Haraldsson, Egilsstöðum
 • 2005-2007 Guðrún Halla Jónsdóttir, Akureyri
 • 2007-2015 Þorgeir Tryggvason, Reykjavík
 • 2015- Guðfinna Gunnarsdóttir, Selfossi